Kas mēs esam?

Kultūrvieta “Atmodas Dārzs” ir vieta brīvībai, radīšanai un sastapšanās priekam, kas veidota, lai neuzspiestā veidā rosinātu apmeklētāju radošās iesaistes potenciāla celšanu un dažādu mākslas veidu mijiedarbību, vienlaikus sekmējot Karostas un Liepājas atpazīstamību un attīstību.

Misija

Radīt pastāvīgi mainīgu starpdisciplināru kultūras piedāvājumu, kurā satiekas māksla, gastronomija, deja, mūzika, drāma un kurā zūd robeža starp radītāju un apmeklētāju, apmeklētājam netieši topot par notikuma līdzradītāju. Tas sekmē patēriņa kultūras transformāciju uz radīšanas kultūru un veicina neuzspiestu un dabisku sabiedrības iesaisti un sabiedrības izglītošanu kultūrprocesos.

Vīzija

Iezīmēt kultūrvietu “Atmodas Dārzs” reģiona kultūrkartē kā kvalitatīva, starpdisciplināra kultūras satura radītāju un virzītāju un patīkamu satikšanās vietu dažādu uzskatu, pieredzes un paaudzes sabiedrības grupām.

KOMANDA

Madars Markus - Narvils, Atmodas Dārzs koncepta autors un īpašnieks

Laura Zembaha, Atmodas Dārzs mārketinga vadītāja